Одеський технічний коледж

Одеської національної академії харчових технологій

<<< Новини

23 грудня 2016

Наприкінці навчального року 2016 року (17 листопада) викладач економічних дисциплін Коробкіна О. В. провела відкрите лекційне заняття зі студентами 4-го курсу групи МХ-49 електронно-холодильного відділення на тему: «Персонал та продуктивність праці».

На уроці були присутні студенти, викладачі комісії економічних дисциплін: Копайгородська Т.Г., Романовська Ю.В., Касапова І.С., а також гості: Беркань І.В. - голова циклової комісії холоду.

Заняття було проведено у формі бесіди, де студенти мали можливість висловити свою думку або цікаву ідею з приводу обговорюваних питань, наводили приклади з досвіду управління персоналом на вітчизняних підприємствах та в інших країнах. Акцент лекції-бесіди ставився на мотивацію студентів до пізнання теми та проблем ефективного управління персоналом з метою підвищення продуктивності праці.

Студенти приймали активну участь в обговоренні, обґрунтовано висловлювали свою думку про шляхи підвищення продуктивності праці на прикладах тих підприємств, де вони проходили виробничу практику.

В кінці заняття були підведені підсумки : що нового взнали студенти на уроці; які питання їх зацікавили більше всього; які питання лекції для них були найбільш важкими? Наприкінці студентам було видано домашнє завдання. Гості - викладачки ОТК ОНАХТ висловили свою думку щодо поширення такого типу занять, які спонукають студента до співучасті у проведені уроку, розвинення пошуково-дослідницької діяльності, зацікавленості та самостійності у навчанні.