Одеський технічний коледж

Одеської національної академії харчових технологій

<<< Новини

30 листопада 2017

20 листопада 2017 року на цикловій комісії спецдисциплін легкої промисловості згідно поточного плану відкритих занять було проведено відкрите семінарське заняття з предмету «Вступ до фаху(технологія)» на тему «Класифікація виробів із шкіри. Деталі взуття.», яке провела викладач Касаджик В.В. зі студентами групи 2ВВ-18.

Актуальність теми: Наш світ прагне усучаснювати свої технології, моду та бачення навколишнього. Взуття - є невід’ємною складовою сучасного життя, воно вдосконалюється, з’являються все нові й нові види але незмінним залишається потреба людини у ньому. Тому майстри для створення однієї пари взуття докладають зусиль, застосовують свої знання та вміння.

Мета заняття: узагальнити і закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні попередніх тем, придбати навички по розпізнаванню взуття за видами, а також використовувати знання суміжних спецдисциплін курсу при вирішенні конкретної задачі. Навчитися виражати свою думку спокійно, чітко, ясно та виважено.


Епіграф: «Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато,

не знаючи найголовнішого»

Лев Толстой.


Відкрите заняття було заплановане у вигляді гри, група була поділена на дві підгрупи.

Заняття складалося з двох завдань, в кожному завданні по два етапи.

На початку семінару була проведена розминка у вигляді фронтального опитування студентів тем попередніх занять, тим самим підготувавши їх до першого завдання.

В першому етапі завдання капітани команд «Дербі» та «Jack Star» виступали з доповідями на визначену тему за допомогою презентацій. Наступним етапом першого завдання було тестове опитування в кінці якого студенти провели самоконтроль відповідей.

У другому завданні кожній команді були видані види взуття для надання повної характеристики, а також деталі взуття, які студенти повинні були поділити на групи та дати їм назву.

Під час виконання завдань своїми знаннями студенти заробляли бали, що наприкінці сумувалися у загальну оцінку за відкрите заняття.

Викладач проаналізувавши знання студентів з попередніх тем, вказав на допущені помилки та допоміг їх усунути.

В процесі всього заняття були використані різні форми та методи роботи зі студентами, що забезпечило плодотворну роботу групи, зацікавленість студентів у майбутній професії та прагнення до вдосконалення своїх знань.

В цілому, заняття було проведено на достатньо високому методичному рівні, мета і поставлені задачі досягнуті.

Всі етапи заняття були пов’язані між собою, були логічним продовженням один одного.