<<< Новини

Засідання обласних методичних комісій Одеської області

22 вересня 2018

21 вересня 2018 року голова циклової комісії суспільно - гуманітарних дисциплін ОТК ОНАХТ Мирошниченко Віктор Олексійович взяв участь в роботі спільного засідання обласних методичних комісій Одеської області - викладачів історії та суспільних дисциплін та правознавства. Засідання проводилося на базі МКТФ НУ "ОМА".

У роботі засідання взяли участь представники 22 навчальний закладів I-II рівня акредитації Одеської області. Засідання пройшло в теплій, творчій атмосфері і виявилося надзвичайно насиченим.

Спочатку слово взяли господарі.

Першим присутніх викладачів тепло привітав начальник МКТФ НУ "ОМА" професор Опарін А.В. У своєму виступі він підкреслив, що хоча сам є "технарем" завжди з повагою ставився до гуманітарних наук і розуміє всю важливість викладання суспільних дисциплін на сучасному, важливому, реформаторському етапі нашої освіти. Викладач історії та суспільних дисциплін МКТФ НУ "ОМА" Філімонова Г.В. в своєму яскравому та емоційному виступі ознайомила присутніх з історією та сучасністю навчального закладу, показала основні напрямки роботи комісії суспільних дисциплін, окреслила плани на майбутнє.

Кандидат філософських наук Кучерук О.О. виступив перед присутніми викладачами з доповіддю "Синтез науково-дослідної роботи та педагогічної діяльності в системі ВНЗ І-ІІ р.а. при викладанні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу".

Викладач основ економічної теорії Простотіна Е.А., в своєму емоціональному виступі розкрила можливості, які несе в собі використання кейс-методів при викладенні дисциплін соціального напрямку. Вона підкреслила, що ці методи на сучасному етапі можуть працювати більш ефективно, ніж традиційні. А це відкриває нові горизонти і для викладачів і для студентів.

Методист, викладач Козюра О.П. розкрила особливості формування комунікативних компетентностей у студентів в процесі вивчення географії та історії морського судноплавства.

Після цього, слово було надано викладачам інших ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області.

Викладач ДВНЗ "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум" Воробьова В.О. показала приклад нової робочої програми з предмету "всесвітня історія" – розподіл на теми, кількість лекцій та семінарів, контрольні запитання та ін. Після цього виникла творча дискусія, в якійі взяли участь всі присутні викладачі - кожен хотів щось запитати і уточнити, або внести конструктивні доповнення та коректування.

Завершенням роботи обласних методичних комісій став тренінг, який провела викладач ВНКЗ "Балтське педагогічне училище" Кіфоренко Т.Т. на тему " озвиток громадських компетентностей в Україні – DOCCU". Тренінг викликав величезний інтерес з боку присутніх і було прийнято колективне рішення про проведення ще кілька тренінгів цій системи. Крім того, викладачі висунули пропозицію керівництву обласних методичних об\'єднань істориків (Пугачова Н.О.) і викладачів суспільних дисциплін і права (Мирошниченко В.О.) звернутися до  ади директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області директорів з тим, щоб участь викладачів в цих тренінгах було зараховано в плані підвищення кваліфікації та атестації викладачів.