оз’яснення щодо переліку документів, які подають вступники у 2018 році


Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (після закінчення 9 класів) за денною формою навчання та на базі диплому кваліфікованого робітника (випускники ПТУ та професійних ліцеїв) за денною та заочною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів) за денною формою навчання подають заяви тільки в електронній формі (за виключенням випадків, передбачених пунктом 1  озділу VІI Правил прийому на 2018 рік).

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста за денною та заочною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

Для вступу необхідні наступні документи:

для випускників 9 класів свідоцтво про базову загальну середню освіту;

для випускників 11 класів атестат про повну загальну середню освіту;

для випускників ПТУ та професійних ліцеїв диплом кваліфікованого робітника;

для випускників коледжів та технікумів диплом молодшого спеціаліста.

Медична довідка за формою 086-1/о (для фізичного виховання) та медична довідка за формою 063 (щеплення), подаються після зарахування і не входять в перелік обовязкових документів при вступі.  

Всі копії документів подаються та завіряються лише при наявності оригіналів.