Економічне відділення


Економічне відділення Одеського технічного коледжу ОНАХТ готує молодших спеціалістів за наступними напрямками:


спеціальності:спеціалізації:Завідує відділенням Воронкова Юлія Володимирівна, викладач спецдисциплін комісії товарознавства.На відділенні навчаються 12 учбових груп денної форми навчання та 5 учбових груп заочної форми навчання. Загалом контингент студентів відділення станом на 01.01.2015 р. складає більше 500 студентів.


Термін навчання студентів відділення денної форми навчання – 2 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 1 рік і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти. Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання в Одеській національній академії харчових технологій та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками на бюджетній основі та за умовами контракту.Базовою предметною комісією для економічного відділення є комісія економічних дисциплін та товарознавства, де студенти економічного відділення отримують необхідні фахові знання та навички, формуючись як майбутні професіонали. Предмети спеціальності у навчальному плані вміло поєднані з гуманітарними, природньо-науковими, соціально-економічними іншими дисциплінами, що сприяє гармонійному розвитку студентів-економістів.


Під час навчання в коледжі студенти-«економісти», які навчаються по відповідним напрямкам, вивчають такі основні навчальні дисципліни:


Практичні навички студенти економічних спеціальностей закріплюють під час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних та виробничих практик. Завершується навчання в коледжі державною атестацією молодшого спеціаліста – складанням державного іспиту.Студенти-«товарознавці», які навчаються по відповідним напрямкам, вивчають такі основні навчальні дисципліни:


Студенти товарознавчих спеціальностей та спеціалізації закріплюють свої практичні навички під час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних та виробничих практик на провідних торгівельних підприємствах Одещини та інших областей України. Завершується навчання державною атестацією молодшого спеціаліста – складанням державного іспиту.